Outdoor Analytics Sp. z o.o.

Outdoor Analytics Sp. z o.o.

Spółka realizuje inwestycję zmierzającą do stworzenia nowatorskiego urządzenia służącego do monitoringu reklam outdoorowych.