SVANVID Sp. z o.o.

SVANVID Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się produkcją kwasów Omega-3 na bazie mikroalg, które znajdą zastosowanie w przemyśle: kosmetycznym, żywieniownym oraz paszowym.