Refimol Sp. z o.o.

Refimol Sp. z o.o.

Spółka realizująca projekty badawczo – rozwojowe w obszarze biotechnologii dla przemysłu spożywczego.